AI Prompt engineering

Prompt engineering is het zorgvuldig formuleren van instructies om optimale resultaten van een AI-model zoals GPT-3 of DALL-E te krijgen. Voordelen voor leadgeneratie zijn:

– **Gerichtere inhoud**: Produceert nauwkeurige, relevante content die aansluit bij specifieke klantbehoeften.
– **Efficiëntie**: Bespaart tijd door snel de gewenste output te genereren.
– **Personalisatie**: Maakt op maat gemaakte communicatie mogelijk voor verschillende segmenten van potentiële klanten.